Oyun Kuralları ve Genel Şartlar ve Koşullar


1. Madde Genel Hükümler

Aşağıdaki oyun kuralları ve genel şartlar ve koşullar, Playa Games GmbH tarafından Playa Games GmbH’nın internet sayfalarında ve App Store’larda ya da harici satış ortakları tarafından sağlanan çevrimiçi oyunun ya da mobil oyunun kullanımını düzenlemektedir.

Kullanıcı bir oyun karakteri oluşturarak Playa Games GmbH (aşağıda “işletmeci” olarak anılacaktır) ile ücretsiz bir oyun kullanım sözleşmesi yapılması başvurusunda bulunur. Kullanıcının gerçek bir kişi olması şartıyla, oyun karakterinin işletmeci tarafından açılması yoluyla başvuru kabul edilir. Kullanım sözleşmesinin dayanağı, kullanıcının kaydolurken okuduğunu ve anladığını kabul ettiği bu oyun kuralları ve genel şartlar ve koşullardır. Kullanım sözleşmesi kullanıcının kaydolduğu oyun dünyası için geçerlidir. Süresiz olarak geçerlidir ve her zaman iki tarafça da mühletlere uymadan ve resmi olmayan yollarla olağan şekilde sonlandırılabilir. Kullanıcının, bir oyun karakterinin açılması ve oyuna katılım olanağı sağlanması hakkı yoktur.

İşletmeci, teknik ve işletme olanakları çerçevesinde, yıllık ortalamada %90’lık (yüzde doksanlık) bir erişilebilirlikle oyunu kullanıma sunar. Oyunun kullanımının, bu sözleşmenin şartlarına göre işletmecinin sorumlu olmadığı, zorunlu teknik nedenlerle ya da gerekli bakım çalışmaları nedeniyle kesintiye uğradığı ya da olumsuz etkilendiği zamanlar buna dahil değildir. Aynı şekilde işletmecinin etki alanında olmayan teknik ya da diğer nedenlerle (mücbir sebep, üçüncü tarafların kusuru vs.) işletmecinin kullandığı sunucuların ya da oyunun internet üzerinden erişilebilir olmadığı zamanlar da buna dahil değildir. Kullanıcı oyunun kullanımı için kullandığı yazılımın ve donanımın güncel ve uygun olmasından kendisi sorumludur.

İşletmeci oyunu istediği zaman geliştirme, değiştirme ya da işletmeyi herhangi bir neden belirtmeden durdurma hakkını saklı tutar. Oyuna katılım yalnızca, tüm eski kuralların yerini alan en yeni kuralların güncel haliyle ve bu ölçüte göre mümkündür.

2. Madde Oyun Karakterleri

a) İsim
Bir oyun karakteri oluşturulurken kullanıcı bir isim (“takma ad”) belirler. Bu isim oyun dünyasında benzersiz olmalı, en az 3 karakterden oluşmalı ve harf, rakam, boşluk işareti ve bazı özel karakterleri içerebilir. Ancak yalnızca rakamlardan oluşamaz. İsim seçerken nezaket kurallarına uyulmalı ve gerçekten var olan kişilerin isim haklarına saygı gösterilmelidir. Bu kural, özellikle var olan derneklerin, firmaların ya da markaların isimlerini almaması gereken gruplar için de geçerlidir. Belli bir ismin bir kullanıcıya tahsis edilmesi ve sürekliliği hakkı yoktur. İşletmeci isimleri bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar, özellikle yukarıdaki kuralların ihlal edilmesi durumunda.

b) Şifre
Oyun karakteri oluşturulurken kullanıcı, izni olmayan üçüncü kişilerin karakterine erişimini engellemek için bir şifre seçer. Bu bağlamda oyun karakterinin güvenliği konusunda tüm sorumluluk kendisine aittir. Bir şifre harflerden, rakamlardan ve özel karakterlerden oluşmalı ve en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Şifre gizli tutulmalıdır. İşletmecinin müşteri hizmetleri kullanıcıya asla şifresini sormaz. Güvenli olmayan bir şifre ya da şifrenin üçüncü taraflara açıklanması nedeniyle oyun içeriklerinin kaybedilmesi konusunda işletmeci sorumluluk kabul etmez.

c) E-posta Adresi
İşletmeci, kayıt yöntemine bağlı olarak kullanıcıdan oyun karakterine e-posta adresini kaydetmesini talep eder. E-posta adresine çeşitli özellikler için ihtiyaç duyulur. Örneğin şifrenin unutulması durumunda e-posta adresi üzerinden oyun karakteri kullanıcıyla bağdaştırılabilir ve oyun karakteri başka bir cihazda etkinleştirilebilir. Bunun için yasal açıdan yükümlü olmadığı sürece, işletmeci e-posta adresini kullanıcının açık rızası olmadan üçüncü taraflara iletmeyecektir. Kullanıcı, bu e-posta adresini belirtme hakkına sahip olduğu ve bu beyanla üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği konusunda güvence verir. Yabancı bir e-posta adresinin verilmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar kullanıcı tarafından karşılanır. Oyun karakterine kaydedilen e-posta kullanıcıya ait değilse, geçersizse ya da kısa süreli kullanım amaçlı bir e-posta adresi (“trashmail”) söz konusuysa, işletmeci oyun karakterini engelleme ya da silme hakkını saklı tutar.

d) Fesih
Kullanıcı, karakter seçimi üzerinden, “Yönet” seçeneğiyle oyun karakterini oyun dünyasından silerek işletmeciyle yaptığı kullanım sözleşmesini istediği zaman feshedebilir. Fesih sonucunda, işletmeci tarafından oyun karakteriyle bağlantılı olarak kaydedilen tüm kişisel veriler (karş. 9. madde), yasal olarak izin verildiği veya gerekli olduğu zaman silinir ve belirtilen e-posta adresinin yerine bir hash (sayısal değer) koyulur. Karakterin yalnızca karakter seçiminden (oyun dünyasından değil) silinmesiyle, bir uygulamanın akıllı telefondan ya da tabletten kaldırılmasıyla ve oturumun kapatılmasıyla kullanım sözleşmesi sona erdirilmiş olmaz. İşletmeci oynanmayan oyun karakterlerini makul bir süre geçtikten sonra engelleme ya da silme hakkını saklı tutar.

3. Madde Oyun İçeriklerine Ait Haklar

Kullanıcıya kullanım sözleşmesi çerçevesinde (karş. 1. madde), kendisi için oluşturulan oyun karakteri ve oyunun akışı içinde bununla bağlantılı oyun içeriklerinin olağan oyun işletmesi için bir kerelik, devredilemez ve alt lisans verilemez bir kişisel kullanım hakkı verilir. Kullanım hakları, münferit oyun içerikleri için daha kısa bir geçerlilik süresi belirtilmediği takdirde, kullanım sözleşmesinin geçerlilik süresiyle sınırlıdır. Kullanıcı bu kullanım haklarının ötesinde oyun içeriklerine ilişkin bir mülkiyet ya da başka haklar elde etmez. Bu kural, kullanıcıya Premium para birimi (karş. 10. madde) karşılığında kullanması amacıyla verilen oyun içerikleri için de geçerlidir. Tüm diğer haklar işletmecide ve telif hakkı sahiplerinde kalır.

Oyun içeriklerini salt özel amaçlarla doğrudan oyun ortamının dışında kullanmak isteyen kullanıcıların, bunun için işletmecinin iznini alması gerekir. Oyun içeriklerinin ücret karşılığında sunulması ya da alınması yasaktır. Aynı şekilde oyun karakterlerinin ve bunların erişim verilerinin ücrete tabi olarak veya olmaksızın devredilmesi de yasaktır.

Oyunun isim ve telif haklarının sahipleri işletmeci ve varsa ilgili lisans verendir. Sunulan oyun içeriklerinin, açıklayıcı metinlerin ve kaynak kodunun çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.

Sorularınız ya da uyarılarınız varsa ya da kendi telif ya da kullanım haklarınızın birinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen derhal ayrıntılı bilgi vererek işletmeciye başvurun (bkz. künye). İşletmeci, uyarıların haklı olması halinde derhal sorunun çözülmesini sağlayacaktır.

4. Madde Birden Fazla Hesap/Hesap Paylaşımı/ Hesap Vekaleti (Account-Sitting)

Her kullanıcı oyun dünyası başına yalnızca bir oyun karakteri kullanabilir. Bir oyuncu aynı anda birden fazla oyun karakteriyle oynarsa, bu tüm bağlantılı oyun karakterlerinin kalıcı olarak kapatılmasıyla cezalandırılabilir. Bir oyun karakteri yalnızca bir kişi tarafından kullanılabilir. Hesap paylaşımı, yani bir oyun karakterinin dönüşümlü olarak birden fazla kişi tarafından oynanması yasaktır. Bunun aksi yalnızca geçici hesap vekaleti için geçerlidir. Burada bir kullanıcı bir başka hesap vekilini 24 saatle 21 gün arasında süren yokluğu sırasında oyun karakterini oynaması için vekil tayin eder. Bu sürede vekaleten oynanan oyun karakterinin kullanıcısı giriş yapamaz ya da kendisi oynayamaz. Hesap vekili aynı anda birden fazla oyun karakterine vekillik yapamaz ve kendisinin oynadığı bir oyun karakterine saldırmasına izin verilmez.
Hesap vekaleti işleminin tamamında risk, vekalet edilen oyun karakterinin kullanıcısına aittir. Erişim bilgilerinin hesap vekiline verilmesi, oyun karakterinde istenmeyen değişiklikler açısından büyük bir risk oluşturur. İşletmeci oyun karakteriyle ilgili değişiklikler, kayıplar ya da oyun karakterinin silinmesi konusunda sorumluluk kabul etmez. İşletmeci özellikle Premium para biriminin olası kullanımı konusunda sorumlu değildir (bkz. 10. madde).

5. Madde Skript/Hile Kullanımı/Hataların Suistimali

İşletmeci, skript (örneğin botlar) ya da sözde hackler gibi programların kullanımına karşı açıkça uyarmaktadır. İkincilerin tek amacı kullanıcının bilgisayarına zarar vermektir ve genelde vaadedilen etkiye sahip değildir. Tanımadığı üçüncü tarafların programlarını internetten indirerek kuran kişi bu şekilde büyük bir riske girer. Bunların her zaman trojan ve virüs gibi zararlı yazılımlar açısından kontrol edilmesi gerekir. Oyun skriptlerine erişim verilerini giren kişi, üçüncü tarafların bu erişim verilerine ulaşabileceğini ve oyun karakterinde istenmeyen değişiklikler yapabileceğini hesaba katmalıdır. Bu nedenle kullanıcının kendi güvenliği ve fırsat eşitliği için skript ve hack kullanımına izin verilmez ve oyun karakterinin haber vermeden engellenmesine ya da silinmesine yol açabilir. Bu kural, kullanıcının oyun dünyasında aşırı veri transferine yol açan (örneğin otomatik yenileme) ya da oyunun akışını olumsuz etkilemeye uygun olan eylemleri için de geçerlidir. Özellikle veri bankasında sorgulama gerçekleştiren ya da oyun mekanizmalarını harekete geçiren otomatik ya da yarı otomatik skriptler yasaktır. İşletmeci, meydana gelen hasar ve buradan doğan idari masraflar tutarında tazminat taleplerinde bulunma hakkını saklı tutar. Her kullanıcı, fark ettiği program hatalarını (bugları) gecikmeksizin destek formunu kullanarak işletmeciye bildirmekle yükümlüdür. Kendine ya da başkalarına avantaj sağlamak için program hatalarından yararlanan kişiler, oyun karakterinin engelleneceğini hesaba katmalıdır. Bir program hatasının kasıtlı olarak devreye sokulmasına, yalnızca bir destek personelinin ilgili oyuncudan bunu talep etmesi durumunda izin verilir.

6. Madde Davranış Kuralları

Yabancı ticari ürünlerin, tekliflerin, internet sayfalarının ya da firmaların adının anılmasına ve bunlara bağlantı verilmesinin yanı sıra bunların tanıtımının yapılmasına izin verilmez. Kullanıcı tarafından oyuna girilen, ahlaki sınırları aşan, bir kişinin onurunu zedeleyen ya da geçerli kanunlara, özellikle gençleri koruma kanunlarına aykırı olan tarifler, isimler, grup isimleri (klanlar, kulüpler vs.), grup tarifleri, forum mesajları, hiperlinkler ya da mesajlar gibi metinlerin yanı sıra buna yönelik çağrıda bulunan içerikler ya da bu tür içeriklere verilen bağlantılar, işletmeci tarafından değiştirilebilir ve sorumluların oyun karakterleri engellenebilir ya da silinebilir. İşletmeci, kullanıcı tarafından girilen ya da link verilen metinleri benimsemez. Kontrol yalnızca örnekleme yoluyla ve somut bir uyarı söz konusuysa yapılır. Kendini oyunda, özellikle forumda başka bir kullanıcı ya da destek personeli, topluluk yöneticisi, işletmeci ya da benzeri olarak tanıtmak ya da başka kullanıcılara bu kişiler aracılığıyla yaptırım tehdidinde bulunmak yasaktır.

7. Madde Oyunun Dili

Oyunun ve forumun resmi dili, ilgili oyun dünyasındaki oyun metinlerinin diline göre belirlenir. Karakter tariflerinde, grup metinlerinde (klan ve kulüp tariflerinde vs.) ve oyun içi mesajlarda yabancı bir dil kullanılması, hesabın engellenmesine ya da silinmesine yol açabilir, çünkü aksi halde davranış kurallarına uyulması sağlanamaz. Karakter ve klan tariflerindeki İngilizce ya da Latince alıntılar bu kuralın dışındadır.

8. Madde Kuralların Uygulanması

Kuralların uygulanması için topluluk yöneticileri (CoMa’lar), oyun çalışanları ve destek çalışanlarından oluşan bir ekip kullanılır. Kullanıcının bilgilerinin gizli tutulduğundan emin olmak için adı geçenlere, yalnızca oyunun destek formu üzerinden ve oyun karakterine kaydedilen e-posta adresi belirtilerek mesaj yazılmalıdır. Bir kullanıcı, yetkili bir görevlinin verdiği bir kararı, başka bir görevliye –birincinin haberi olmadan- ileterek başka bir karar aldırması halinde, bu durum, oyun karakterinin engellenmesine ya da silinmesine yol açabilir. Şikayetler, destek formundaki ilgili fonksiyon kullanılarak yapıldıkları sürece bundan hariç tutulmaktadır.

9. Madde Veri Gizliliği

Oyuna kaydolmak için çok az bilgi toplanır. Bunlar, e-posta adresinin yanında yalnızca oturum açma prosedürü için bir şifre ve bir takma addır. İşletmeci bu bilgileri, veri gizliliği beyanına ve geçerli kanunları (Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Federal Veri Koruma Kanunu gibi) dikkate alarak kullanır.

10. Madde Masraflar ve Birincil Para Birimi

Oyun tamamen ücretsiz olarak oynanabilir. Oyun akışına kaydolunduğunda, otomatik masraf oluşmaz. Ancak kullanıcı açısından ücret karşılığında Premium para biriminin ünitelerini hesabına yazdırma olanağı vardır. Bunlar talep edildikleri oyun karakterine tahsis edilir. Fiyatlar doğrudan oyunun ilgili menüsünde bulunabilir. Premium para birimi oyunda ek içeriklerden yararlanmak için kullanılabilir. Bunlar oyundaki özel eşyalar, taşıma araçları ya da başka avantajlar olabilir. Ancak belli avantajların sunulmasını talep etme hakkı yoktur. Bu tür içeriklerin kullanımı için gereken Premium para birimi üniteleri açıkça gösterilmiştir. Ek içeriklerden yalnızca Premium para birimi oyun karakterinde bulunduğunda yararlanılabildiği için beklenmeyen masraflar ortaya çıkamaz. Kullanıcı, Premium para birimini kullanarak, yalnızca söz konusu oyun karakteri için geçerli olan seçili avantaj için münhasır olmayan bir kullanım hakkı elde eder. Bu avantajın geçerlilik süresi oyunda belirtilmemişse, bu sözleşmenin geçerlilik süresiyle sınırlıdır. Kısıtlı kullanım hakkının ötesine geçen tüm haklar işletmeciye aittir.

Para birimi mantar satıcısının menüsü kullanılarak alınabilir. Kullanıcı burada çeşitli paketler arasından seçim yapabilir. Kullanıcı Premium para birimi alımıyla ilgili teklifini, ilgili çevrimiçi oyunda ya da mobil oyunda istediği ürünü ve istediği sunulan ödeme yöntemini seçerek ve seçimini “satın al” butonuyla ya da seçilen pakete tıklayarak verir.

Oyunun kullanıldığı platforma bağlı olarak kullanıcı seçim yaptıktan sonra ödeme işleminin tamamlanmasını sağlayan bir üçüncü taraf sağlayıcıya yönlendirilir.

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra işletmeci Premium para birimini oyun karakterinin hesabına yatırır. Bu hesaba yatırma işlemi aynı zamanda işletmecinin, Premium para biriminin alınmasıyla ilgili sözleşmeyi onayladığı anlamına gelir.

Mobil oyunlarda ve münferit satış ortaklarının portallarında burada tarif edilen sürecin sözleşme akdi farklılık gösterebilir. Kullanıcı burada somut sözleşme akdiyle ilgili olarak ayrıca bilgilendirilir.

İşletmeci, kullanıcının aralarından serbestçe seçim yapabileceği farklı ödeme yöntemleri sunar. İşletmeci bunun için örneğin bankalar gibi üçüncü hizmet sağlayıcılarla ticari ilişkiler kurar. Bu sağlayıcılar ödeme işleminde kullanıcıyla kendi sözleşmelerini akdeder. Bu durumlarda işletmecinin GÇK’si prosedüre dahil edilir. Bazı hizmet sağlayıcılar, özellikle telekomünikasyon ve mobil şebeke hizmet sağlayıcıları kullanıcının ana sözleşme partneri olur. Bu durumlarda işletmeci hizmetlerini, kullanıcıdan alacağı olan hizmet sağlayıcı için verir. Yani bu hizmet sağlayıcılar alacaklarını işletmeci hesabına değil, kendi hesabına tahsil eder. Sorularınız varsa lütfen hizmet sağlayıcınıza ya da işletmecinin destek departmanına başvurun.
Kullanıcının ödeme işleminde girdiği kişisel veriler her durumda işletmeci tarafından ne toplanır, ne iletilir, ne de kaydedilir. İşletmeci yalnızca oyun karakterine tahsis etmek üzere alınan Premium para biriminin miktarını ve örneğin satın alma zamanı gibi bununla bağlantılı bilgileri kaydeder.

Genç oyuncuları korumak amacıyla, kullanıcıya oyunda para kazanma ya da kazançtan pay alma olanağı verilmemiştir (Gençleri Koruma Yasası’nın 6. maddesi 2. fıkrası). Bu nedenle ödeme para biriminin üniteleri gerçek bir para birimiyle değiş tokuş edilemez ya da para karşılığı ödenemez. Kullanım sözleşmesi sona erdiğinde tüketilmemiş olan üniteler iptal olur.

Eğer kullanıcı reşit değilse, Premium para biriminin ünitelerini sipariş ederek açıkça ödeme için gerekli kaynakların bu amaçla ya da serbestçe kullanılmak üzere kendisine tahsis edildiği konusunda güvence verir.

İşletmeci, en son Premium para birimi satın alma işleminin 91. gününden itibaren, hâlâ kullanıcı hesabında bulunabilecek Premium para birimlerinin kullanılmayacağını varsayar. Kullanıcı açısından bununla ilgili herhangi bir sonuç doğmaz.

11. Madde Cayma Hakkı

Premium para biriminin ünitelerini ücret karşılığında hesabınıza yatırttığınızda, aşağıdaki ölçütlere göre yasal bir cayma hakkına sahip olursunuz:

Cayma Bilgilendirmesi

Cayma Hakkı

On dört gün içerisinde sebep belirtmeden bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma süresi, sözleşme akdinden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bize (Künye: Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg) açık bir beyan aracılığıyla (örneğin postayla gönderilen bir mektupla, faksla ya da e-postayla) bu sözleşmeden cayma kararınız hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Bunun için ekte bulunan örnek cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak buna mecbur değilsiniz. Cayma süresine uymak için cayma hakkını kullanacağınıza dair bildirimi cayma süresi dolmadan önce göndermiş olmanız yeterlidir.

Caymanın Sonuçları

Bu sözleşmeden caydığınızda, teslimat masrafları dahil olmak üzere sizden aldığımız bütün ödemeleri (bizim tarafımızdan teklif edilen, en hesaplı standart teslimatın dışında, bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve bu sözleşmeden caydığınızla ilgili bildirimin bize ulaşmasından itibaren en geç on dört gün içerisinde iade ederiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir mutabakata varılmadığı sürece, baştaki ödeme işleminde sizin kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanırız; bu geri ödeme nedeniyle sizden hiçbir şekilde ücret alınmaz.

Cayma Hakkının Ortadan Kalkması

Kullanıcı, Premium para birimi hesabına geçtiği anda bunu oyunda kullanabilir. İşletmeci kullanıcının isteğiyle gecikmeksizin sözleşmeyi uygulamaya başlar. Kullanıcı bunu kabul ettiğini, dayanağı oluşturan kullanım sözleşmesinin akdiyle ve nihai olarak alınan Premium para birimini kullanarak açıkça beyan etmiş olur. Ayrıca kullanıcı bu şekilde yasal cayma hakkından vazgeçtiğini bildiğini onaylamış olur. Bu hukuki sonuç Alman Medeni Kanunu’nun 356. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenmiştir.

Örnek Cayma Formu

Sözleşmeden caymak istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve geri gönderin.

- Alıcı: Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) Geçersiz bölümün üstünü çizin.

12. Madde Alternatif Anlaşmazlık Çözümü

Avrupa Komisyonu, anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözümü için bir çevrimiçi platform sunmaktadır. Anlaşmazlık çözüm platformuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Sözleşmemiz hakkında bir görüş ayrılığı olması durumunda, bunu sizinle uzlaşma yoluyla çözmek için çaba gösteriyoruz. Bunun ötesinde bir anlaşmazlık çözüm davasına katılmakla yükümlü değiliz ve bir tüketici uzlaştırma dairesinin huzurundaki bir anlaşmazlık çözüm davasına katılmayız.

13. Madde Sorumluluk Reddi

İşletmeci, yalnızca kasıt ve kaba ihmal durumunda, işletmecinin temsilcilerinin ya da ifa yardımcılarının kastı ya da kaba ihmali dahil olmak üzere, oyunun kullanımıyla bağlantılı zararlar ve suçlu tutulabilir şekilde hayati, bedensel ya da sağlık zararlarında sınırsız olarak sorumludur. İşletmeci bunun dışında yalnızca ürün mesuliyeti kanununa göre, yerine getirilmeleri sözleşmenin akdini mümkün kılan ve kullanıcının olağan olarak yerine getirileceğine güvenebileceği ya da işletmecinin kusuru kötü niyetle gizlediği ya da ürünün kalitesiyle ilgili bir garanti verdiği ölçüde, başlıca sözleşme yükümlülüklerinin suçlu tutulabilir şekilde ihlali durumunda sorumludur. Başlıca sözleşme yükümlülüklerinden birinin suçlu tutulabilir şekilde ihlali durumunda sorumluluğun miktarı, sözleşme akdedilirken, ortaya çıkabileceği tipik olarak hesaba katılması gereken, öngörülebilir hasarlarla sınırlıdır.

14. Madde Son Hükümler

İşletmeci bu kullanım koşullarını aşağıdaki durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar:
(a) Geçerli hukuki durumun değişmesi,
(b) Yüksek mahkeme içtihadının değişmesi,
(c) Teknik gereklilik nedeniyle,
(d) İşletmenin sürdürülebilmesi amacıyla,
(e) Pazar koşullarının değişmesi durumunda,
(f) Kullanıcının avantajı için.

Değişikliğin taraflar arasındaki sözleşme dengesini önemli ölçüde değiştirecek olması durumunda değişiklikten vazgeçilir. Kullanıcılar değiştirilen genel kullanım şartlarından, yürürlüğe girmesi düşünülen tarihten en geç dört hafta önce ve söz konusu çevrimiçi oyun ve mobil oyun içerisinde haberdar edilecektir. İşletmeci alternatif olarak kullanıcıya değiştirilen genel kullanım koşullarını e-posta yoluyla iletebilir ya da değiştirilen genel kullanım koşullarının işletmecinin internet sayfasında görülebileceğine işaret edebilir. Kullanıcı dört hafta içerisinde değişikliğe itiraz edebilir. Süre geçtikten sonra ya da oyun yeniden erişim sağlandığında GŞK kabul edilmiş sayılır. İşletmeci kullanıcılara dört haftalık sürenin, cayma hakkının anlamını ve sessiz kalmanın hukuki sonuçlarını ayrıca açıklayacaktır.

Kullanıcının işletmeciye karşı sahip olduğu hakları üçüncü kişilere devretmesi mümkün değildir.

BM satış hukuku ve Almanya uluslararası özel hukuku hariç olmak üzere Almanya uluslararası özel hukuku geçerlidir. Kullanıcının olağan ikametgahının bulunduğu ülkenin zorlayıcı, tüketiciyi koruyan şartları bu hukuk seçiminden etkilenmez. Kullanıcı için Almanya mahkemeleri yetkili değilse ya da kullanıcı ticaret kanunu uyarınca bir iş adamıysa, tüm hukuki anlaşmazlıklar konusunda işletmecinin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir. İşletmeci bunun yanında kullanıcının genel yetkili mahkemesinde de dava açma hakkına sahiptir.

Bu şartların bazı bölümleri geçerli mevzuatla uyumlu değilse, artık uyumlu değilse ya da kısmen uyumsuzsa, geri kalan bölümlerin içeriği ve geçerliliği bu durumdan etkilenmez.